Psalm 107 Looft de Heer gestadig Muz. André van Vliet

Psalm 150 Halleluja, prijst de Heer; tekst: Hans de Ruiter; Muz. Johan Bredewout

Psalm 6

‘k blijf Hem prijzen in mijn lied (naar Psalm 42 en43) Tekst: Hans de Ruiter; Muz. Johan Bredewout