Geschiedenis van het GMK “Looft de Heer”

Het Gereformeerd mannenkoor “Looft de Heer” is op 14 december 2005 opgericht. Het initiatief voor oprichting lag bij een elftal mannen die op 29 september 2005 een wervingscampagne starten en via kerkbladen leden zochten voor het op te richten koor.

Al snel melden zich voldoende mannen zodat een eerste bijeenkomst gepland kon worden. Na een periode van voorbereiding werd op 14 december 2005 een oprichtingsvergadering gehouden in “de Ark” te Mariënberg en was “ons koor” een feit!

De eerste bestuursleden waren J. Horst – voorzitter, J.D. Plaggenmars – secretaris, M. Lamberink – penningmeester en L. Plaggenmars – bestuurslid.

De eerste repetitieavond is gehouden op 11 januari 2006. Het bestuur had als eerste doel het vinden van een dirigent. Deze werd al vrij snel gevonden in de persoon van Koos Tillema. Koos werd benoemd tot dirigent vanaf april 2006. Het koor ontving een piano in bruikleen en zo konden de repetities wekelijks plaatsvinden in “de Ark” te Mariënberg.

Het koor bestond bij de start uit 20 leden. De mannen oefenden goed. De dirigent durfde met “zijn” koor zelfs al een familie-concert te organiseren. En zo concerteerde  het koor op 14 juni 2006 (exact een half jaar na oprichting) in “de Ark” te Mariënberg.

Aan dit concert werkten mee: Gerrit Leendert ten Napel – orgel, Marjanne Plaggenmars  – panfluit en Wim Tillema – jongenssopraan.

Op 22 december 2006 werd het eerste kerstconcert gegeven in de Hessenwegkerk te Hardenberg.

Vanaf 2008 werd Wilmer Plaggenmars de vaste begeleider op het orgel. Wilmer heeft ons vele concerten begeleid tot aan de kerstconcerten van 2011.

In juni 2011 besloot Koos Tillema dat het tijd werd om het dirigeerstokje over te dragen. Een nieuwe dirigent werd snel gevonden in de persoon van Kees van den Boogaard. Onder zijn enthousiaste leiding mochten we ruim 2 jaar zingen.

Meteen na de zomervakantie 2013 werd Wilmer Plaggenmars – geen onbekende voor het koor – de nieuwe dirigent. Onder zijn enthousiaste leiding zingen de mannen nu al bijna 10 jaar. 

In relatie tot andere mannenkoren is het koor een relatief jong koor. Het oudste lid is 62, de jongste 24. 

Het koor geeft jaarlijks verschillende concerten al dan niet samen met andere koren.

Het huidige bestuur bestaat uit G.J. Bouwhuis – voorzitter, T. Tromp – secretaris, J.H. Lamberink – penningmeester, M. Kolkman en G.H. Plaggenmars – bestuursleden.

Naast het zingen houden de leden ook van andere ontspanning. Zo wordt er elk jaar gestart met een “nieuwjaarsborrel” en wordt een seizoen afgesloten met een barbecue of andere ontspannende activiteit.